Onze dank gaat uit naar iedereen die zich belangeloos, op welke manier dan ook, inzet voor onze stichting. Hieronder een overzicht, in willekeurige volgorde, van alle bedrijven die ons doel een warm hart toedragen.

de Colonnade Lionsclub Apeldoorn

Samen met de Collonade, Lionsclub Apeldoorn, hebben wij, dit jaar voor de derde maal, de Pinksterrally georganiseerd. Een drukbezocht evenement, waarbij we samen met de verdubbelaar van de Wilde Ganzen, het budget bij elkaar gereden hebben voor ons Dental Care Project.

Kouvelt Dental

Binnen de wereld van de tandheelkunde geen onbekende. Alle apparatuur en instrumentarium dat geschikt lijkt voor ons Dental project, wordt  1 op 1 belangeloos door Kouvelt Dental naar ons doorgestuurd.

Computel Standby

Verzorgt de hosting van onze websites en is de spil voor wat betreft de data-opslag voor de Keniaanse ziekenhuizen waarbinnen ons CAPTUR project draait.

Dierenkliniek de Arker

Onder de bezielende leiding van Drs. Evert van Dijk, steunt deze kliniek WLCI met materiaal en advies op het gebied van instrumentarium en operatietechnieken.

Ministerie van Defensie

Het gebruik van werkruimte op Kamp Nieuw Milligen ten behoeve van ons Dental Care project.

Steneker Reclame

Onze vaste sponsor van alle stickers en plakwerk voor onze projecten en evenementen

A.D.S. Rioolreiniging

Organiseert inzamelingsacties waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de projecten van WLCI.

Wilde Ganzen

De 'verdubbelaar' van Stichting Wilde Ganzen is ingezet bij ons Dental Care Project

Stöpler

Onze permanente sponsor voor disposables voor de ziekenhuizen in het Taita gebied.

Deventer Ziekenhuis

Steunt WLCI met apparatuur en materiaal dat binnen het ziekenhuis overtollig is geworden.

de Johanna Donk-Grote stichting

Met de donatie van een substantieel geldbedrag is meegeholpen aan ons Dental Care Project. De Johanna Donk–Grote Stichting is een charitatief vermogensfonds gevestigd te Apeldoorn. Mevrouw Donk–Grote had de intentie om met name kinderen die door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, financieel te ondersteunen.