Over WLCI

Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in veterinaire en humanitaire hulp is WLCI zeker geen ‘groentje’ meer te noemen.

In 1991 startte Henk Beumer met stichting WildLife Care International, zij bracht veterinaire hulp met haar mobiele kliniek naar circussen en dierentuinen in Europa. Humaan artsen en specialisten uit allerlei disciplines namen deel aan de operatie-clinics van de stichting. Vele tijgers, leeuwen, beren en apen zijn door WLCI geholpen. Na zeven jaar rondgereisd te hebben met de medische karavaan was het tijd voor verandering.

Het eerste medische transport van de vernieuwde stichting kwam tot stand na de hulpvraag van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken in Kenia, Maj. Marsden Madoka. In december 2001 kwamen er een 40-voets zeecontainer vol medische goederen èn vier ambulances aan in de haven van Mombasa. De eerste stappen naar een langdurige samenwerking waren gezet.

Tot op de dag van vandaag werkt WLCI samen met de lokale overheden in Kenia. Vele kleinere en grotere projecten zijn aangepakt, afgerond of ongoing. Van veterinaire steun ‘in het veld’ tot het doneren van kleding aan kansarme vrouwen en kinderen. Van het inrichten van Health Care Centres met apparatuur en disposables tot het ontwikkelen van een Elektronisch Patiëntendossier.

Onze focus ligt altijd op samenwerking: Waar ligt de vraag en wat kunnen wij daarin betekenen? Met het Ministerie van Gezondheidszorg hebben wij een overeenkomst waarin beide partijen verantwoordelijk zijn voor een optimale samenwerking. Zo heeft alles wat er gedoneerd en getransporteerd wordt naar Kenia ook daadwerkelijk zin.

Alle projecten die wij aangaan zijn vanuit de community zelf aangedragen. Onze leidraden/criteria hierin zijn als volgt:

  • de wereldwijd gestelde millenniumdoelen;
  • het te verwachten resultaat over meerdere jaren;
  • het te verwachten positieve resultaat voor grotere groepen (niet individueel);
  • zo min mogelijk milieuschade;
  • het project dient, voor zover mogelijk, vanuit de Keniaanse overheid aangedragen te worden.

 

Bestuur

Henk Beumer – Voorzitter
Ronald van Vliet – Penningmeester
Sophie Kramer – Secretaris

WLCI is een ANBI erkende stichting