Dental Care

Eén van de grootste projecten van WLCI is haar Dental Project. Dat mag, vinden wij, met een hoofdletter want we zijn er erg trots op dat we dit mogen doen.

De vraag vanuit de Keniaanse lokale overheid kwam een paar jaar geleden. Ze missen in ons werkgebied de faciliteiten om met name alle kinderen te kunnen bedienen met tandheelkundige hulp. Hoe wij daar mee zouden kunnen helpen… Hoe ga je met goed fatsoen 64.000 Keniaanse schoolkinderen voorzien van hulp, kennis en preventieve controles? Met een mobiele kliniek natuurlijk!

Met financiële steun van Lionsclub de Colonnade Apeldoorn en onder andere de Johanna Donk-Grote Stichting plus de ‘verdubbelaar’ van de Wilde Ganzen zijn we gestart met de aanschaf en opbouw van de 2 tandarts units. Het Ministerie van Defensie helpt ons door het ter beschikking stellen van een loods op Kamp Nieuw Milligen. Ook het transport van twee, in het buitenland aangekochte mobiele containers en een vrachtwagen-aanhanger hebben zij voor ons verzorgd, de toezegging voor langduriger en uitgebreider support is gedaan.

Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op www.dentalcarekenya.org

Medical Care

 De afdeling “Medical Care” is al sinds 2001 actief in het verzamelen, repareren en verschepen van medische apparatuur en materialen naar Kenia. De minister van Buitenlandse Zaken in Kenia, (Marsden Madoka) heeft destijds officieel de aanvraag gedaan of wij als stichting genegen waren om de bewoners van het Taita gebied te helpen op het gebied van gezondheidszorg.

Een start werd gemaakt door het inrichten van Mwatate Health Care Centre met bedden en verpleegmateriaal. Wat in onze ogen niet meer leek dan een huisartsenpost was een gouden aanwinst voor de lokale bevolking. Tevens hebben wij vier Land Rover ambulances naar het gebied gebracht. Ziekentransport was tot op dat moment nog steeds niet beschikbaar voor de 350.000 bewoners van Taita.

Inmiddels heeft dit Health Care Centre dankzij de overheid een upgrade ondergaan naar “Sub District Hospital.” Dit houdt in dat er op deze locatie ook operaties uitgevoerd gaan worden. Uiteraard was WLCI bereid hier op in te springen. De aanvraag werd gedaan door het Ministry of Health. Na twee jaar van verzamelen is er in december 2011 een 40voets zeecontainer aangekomen in Mwatate met allerhande apparatuur, instrumentarium en disposables.

Voor operatie-personeel zorgt de Keniaanse overheid. Uiteraard blijft WLCI nauw betrokken bij het reilen en zeilen in dit hospitaal zodat de appatuur ook in werking blijft.

De vraag naar medische materialen blijft bestaan, materialen slijten en ook andere hospitalen in de regio hebben de steun hard nodig. In Kenia is het heel normaal verroest instrumentarium te blijven gebruiken bij operaties: gewoonweg omdat er niets anders voorhanden is. Dankzij onze voorraad kunnen artsen hun gereedschappen vernieuwen. Dankzij gulle giften van ziekenhuizen en medische leveranciers kunnen wij stap voor stap de omstandigheden voor arts en patiënt beter maken.

WildLife Care

WildLife Care helpt de betrokken overheidsinstantie ‘Kenya Wildlife Service’ (KWS) met het beschermen van wildlife, met name buiten de nationale parken. Daarbij komt dat, wanneer er, door droogte in het park er meer en meer vooral olifanten de shamba’s van de lokale bevolking kaal vreten. Een groot probleem voor de lokale boeren die leven tussen Tsavo East en Tsavo West.

We hebben een poeder ontwikkeld dat op een veilige manier de Olifanten kan laten verhuizen naar gebieden die niet door mensen bewoond worden. Meer hierover lees je hier.

Verder helpen wij KWS met medische materialen die de dierenartsen gebruiken in het veld.

Community Care

Buiten de activiteiten die direct met Wildlife te maken hebben heeft WLCI  projecten die gericht zijn op de lokale bevolking en dan met name voor vrouwen en kinderen. Op het gebied van onderwijs is dit het verbeteren van school,- keuken en toiletgebouwen en het leveren van schoolmaterialen.

Verder zamelen we baby- en kinderkleding in, dit wordt verdeeld onder jonge moeders via het consultatiebureau in Mwatate. Afgeronde projecten zijn het Itinyi School Project, de bouw van een nieuwe keuken, toiletgebouwen en het leveren van schoolmaterialen.