Lastige Olifanten

Gemiddeld sterven er jaarlijks wereldwijd zo’n 10.000 mensen door conflicten met in het wild levende Olifanten. Alleen al in Kenia laten Olifanten gemiddeld zo’n 70 doden en vele gewonden achter na nachtelijke “raids”.

Test met olifanten-poeder en katapult in Kenia

Al jarenlang probeert men de mensen te beschermen tegen de dieren en de dieren tegen de mensen. Al vele knappe koppen hebben zich gebogen over de mogelijkheid om de dieren op een vriendelijke, onschadelijke manier te vertellen dat ze in bepaalde gebieden niet welkom zijn. Vele oplossingen zijn economisch niet of nauwelijks haalbaar en andere zijn door hun opzet niet praktisch of zelfs levensbedreigend voor Olifanten.

WLCI heeft een middel ontwikkeld gebaseerd op natuurlijke grondstoffen, onschadelijk voor flora en fauna, met als doel het verjagen van Olifanten van de shamba’s. Dit middel werd in eerste instantie in kleine balletjes met behulp van een paintballgeweer afgeschoten richting de Olifanten.

Meerdere testen zijn hiermee uitgevoerd rondom Tsavo National Park, dit in samenwerking met Kenya Wildlife Service. De ingrediënten bleken te werken als voorspeld echter de hoeveelheid werkzame stof per patroon bleek te gering. Terug naar de tekentafel dus.Test met olifanten-poeder en pijl-en-boog in Nederland

Volgende stap werd de fabricage van grotere projectielen, af te schieten met een katapult, later vervangen door een pijl en boog, gesponsord door 3D Archery Atelier uit Loenen. De eerste test met deze boog wees direct al uit dat lange afstanden geen probleem zijn. Echter ben je met pijl en boog erg afhankelijk van bijvoorbeeld windsterkte- en richting.

Een nog veiliger oplossing is nog steeds in ontwikkeling.