Stichting WildLife Care is volledig afhankelijk van giften en donaties. Door het organiseren van evenementen sprokkelen wij onze budgetten bij elkaar.

Uiteraard is iedere gift welkom! Doneren kan bij Wildlife Care op verschillende manieren:

Je kunt je gift overmaken op IBAN NL81 RABO 015 26 24 120 tnv St. Wildlife Care.

WLCI is ANBI geregistreerd, uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Hartelijk dank! Asante sana!