Beleidsplan Stichting WildLife Care International

Lengte en geldigheidsduur

Opgesteld in januari 2021 en geeft onze doelstellingen weer voor de komende 3 jaar.

Inleiding

Stichting Wildlife Care International heeft zich ten doel gesteld de (secundaire) gezondheidszorg van de inwoners van het Taita-Taveta district in Kenia – Oost Afrika – te verbeteren door middel van het inzetten van pragmatische oplossingen. Hierbij ligt de focus voor 2021 op het afronden van de opbouw van ons tandheelkundige project in Nederland. Vervolgstappen zijn het opstarten van dit project in Kenia in 2022 en verder uitbouwen in 2023.

Geschiedenis

In 1991 startte Henk Beumer met Stichting WildLife Care International, zij bracht veterinaire hulp met haar mobiele kliniek naar circussen en dierentuinen in Europa. Humaan artsen en specialisten uit allerlei disciplines namen deel aan de operatie-clinics van de stichting. Vele tijgers, leeuwen, beren en apen zijn door Stichting WLCI geholpen. Na zeven jaar rondgereisd te hebben met de medische karavaan was het tijd voor verandering.

Het eerste medische transport van de vernieuwde stichting kwam tot stand na de hulpvraag van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken in Kenia, Maj. Marsden Madoka. In december 2001 kwamen er een 40-voets zeecontainer vol medische goederen èn vier ambulances aan in de haven van Mombasa. De eerste stappen naar een langdurige samenwerking waren gezet.

Onze focus ligt altijd op samenwerking: Waar ligt de vraag en wat kunnen wij daarin betekenen? Met het Ministerie van Gezondheidszorg hebben wij een overeenkomst waarin beide partijen verantwoordelijk zijn voor een optimale samenwerking. Zo heeft alles wat er gedoneerd en getransporteerd wordt naar Kenia ook daadwerkelijk zin.
Alle projecten die wij aangaan zijn vanuit de community zelf aangedragen.

Onze leidraden/criteria hierin zijn als volgt:

 • De wereldwijd gestelde millenniumdoelen;
 • Het te verwachten resultaat over meerdere jaren;
 • Het te verwachten positieve resultaat voor grotere groepen (niet individueel);
 • Met zo min mogelijk milieuschade;
 • Het project dient, voor zover mogelijk, vanuit de Keniaanse overheid aangedragen te worden.

Visie

Stichting WildLife Care International wil de gezondheidszorg in het Taita-Taveta district in Kenia verbeteren en toegankelijker maken voor haar inwoners.

Missie

We gaan in ons werkgebied, in samenwerking met het lokale ministerie van Gezondheidszorg, alle schoolgaande kinderen voorzien van tandheelkundige zorg door de inzet van mobiele tandartsklinieken.

Ambities 2021 – 2022 – 2023

2021 zal worden gebruikt om de opbouw van de mobiele tandartsklinieken af te ronden, benodigde materialen in te pakken en alles transport gereed te maken. Hiervoor is het niet noodzakelijk sponsorgelden te genereren daar nagenoeg alle hardware beschikbaar is.

In 2022 zal het transport plaatsvinden van alle voertuigen en materialen die nodig zijn voor het tandheelkundig project, en zullen er in Kenia pilots gedraaid gaan worden met Keniaanse tandartsen (faculteit tandheelkunde van de Universiteit van Nairobi).

Onze ambitie voor 2023 is tenminste 70% van de schoolgaande (primary school) kinderen in ons focusgebied gezien te hebben, gedocumenteerd en poets- en handen-was instructies te hebben gegeven.

Sterkten en zwakten

Sterkte: onze stichting is al jaren actief in het Taita-Taveta district. We kennen de lokale gebruiken en hebben goede relaties opgebouwd met ministeries en belanghebbenden. Zij staan ons bij en denken mee om onze projecten te laten slagen.

Zwakten: Corona heeft het afgelopen jaar voor veel vertraging gezorgd. De werkplaats waar wij mogen ‘klussen’ is niet toegankelijk, reizen naar Kenia kan niet en evenementen om sponsorgelden te genereren gaan niet door.

Door politieke instabiliteit veranderende regelgevingen is het soms lastig ‘bij te houden’ wat huidige processen zijn voor invoer van goederen en joint ventures met stakeholders. Hierdoor kan bijvoorbeeld de invoer van onze goederen vertraging oplopen, en kunnen projecten later starten dan gewenst is.

Stappenplan

 1. Wanneer corona dit weer toelaat zal verdergegaan worden met de opbouw van de tweede mobiele tandartskliniek. Prognose is dat deze in Q3 2021 gereed zal zijn. Hierna worden alle bijbehorende goederen ingepakt en gereed gemaakt voor transport.
 2. Onze voorzitter zal dit jaar nog -indien corona dit toelaat- Kenia bezoeken om de invoer van de goederen voor te bereiden. Conform ons bezoldigingsreglement wordt hier geen vergoeding voor gegeven.
 3. Wij trachten met enige regelmaat updates te geven van de vorderingen van de bouw via sociale media. Daar wij het afgelopen jaar praktisch stilgelegen hebben met onze projecten was er weinig om over te schrijven.
 4. De eerste helft van 2022 zal in het teken staan van het transport. Alle voertuigen, aanhangers en zeecontainer met goederen zullen verscheept worden naar de haven van Mombasa. Hier is nog geen concrete datum voor gepland, dit is afhankelijk van sponsoring, corona en de voorbereiding van de invoer.
 5. Vanaf Q3 2022 worden de voorbereidingen ‘op de vloer’ gestart: strategische plannen gemaakt met lokale ministeries van Onderwijs en Gezondheidszorg, alsmede de Universiteit van Nairobi.
 6. Eind 2022 pilotproject draaien op eerste scholen, dit verder uitrollen in 2023.

Organisatie

Naam: Stichting WildLife Care International
RSIN: 821277741
KvK.: 34358912

Telefoon: +316 55 10 13 13
IBAN: NL81 RABO 0152624120
BIC/SWIFT: RABONL2U

Website: http://www.wlci.org
E-mail: info @ wlci.org

Bestuur

Voorzitter: H.J. Beumer
Secretaris: S. Kramer
Penningmeester: R. van Vliet

Het bestuur is onbezoldigd, geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding.