Dental Care project

Kids tandenpoetsenOpzet Dental Project

Twee lichte vierwiel aangedreven vrachtwagens worden omgebouwd door ons om te gaan functioneren als ‘schooltandarts’.  Op deze vrachtwagens komen zogenaamde shelters: een soort afzetunits. Deze units bouwen wij in-huis om tot een volwaardige behandelruimte, inclusief alle benodigde instrumentarium en apparatuur. Hierna gaan ze op transport naar Kenia.

Eenmaal op locatie worden de units afgezet en aangesloten op mobiele generatoren of, indien voorhanden, aangesloten op het lichtnet.

De lege vrachtwagens halen kinderen uit naburige nederzettingen (de kinderen die (nog) niet naar school gaan) op die na controle/behandeling op diezelfde wijze weer thuisgebracht.

De deelnemers aan dit project zullen zowel Nederlandse als Keniaanse en Europese tandartsen/mondhygiënisten zijn. Het aantal Keniaanse tandartsen ligt bedroevend laag. Tandheelkunde in het algemeen is een kostbaar goed en slechts op weinig plaatsen voorhanden. Door Europese tandartsen en mondhygiënisten samen te laten werken met hun Keniaanse collega’s wordt kennis gedeeld. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij veel van onze projecten.

Doelgroepen

De volgende doelgroepen worden onderscheiden:

Controle en behandeling (indien nodig)Dental Care

 • Kinderen op kleuterscholen
 • Kinderen op basisscholen
 • Jeugd op middelbare scholen

Gebitsreiniging (indien nodig)

 • Kinderen op kleuterscholen
 • Kinderen op basisscholen

Voorlichting

 • Kinderen op kleuterscholen
 • Kinderen op basisscholen
 • Jeugd op middelbare scholen
 • Leerkrachten
 • Vrouwen verenigingen

Programma en voortgang

Het Dental project zal in de volgende stappen gerealiseerd worden:
1. Uitwerking volledig plan, in samenwerking met het ministerie van gezondheidszorg in Kenia
2. Verzamelen tandheelkundig instrumentarium
3. Aanschaf groot materieel (2x vrachtwagen, 2x passende shelter, 2x aanhangwagen)
4. Ombouw en aanpassing vrachtwagens en shelters
5. Transport van het materieel naar Mwatate Kenia
6. Publicatie van mogelijkheden voor Europese tandartsen en mondhygiënisten om in de Afrikaanse bush te kunnen werken
7. Aanvang eerste behandeling/controle op scholen in Mwatate

Financiering en begroting

 • Aanschaf materieel
  • 2 Vrachtwagens á € 5500 p/st € 11.000
  • 2 Shelters á € 1200 p/st € 2400
  • 2 Aanhangwagens á € 750 p/st € 1500
  • Tandheelkundig instrumentarium (meeste reeds beschikbaar) € 7500
  • Onvoorziene kosten € 3500
  • Totaal € 25.900Dental Care
 •  Transportkosten naar Kenia
  • 2 Vrachtwagens á € 1900 p/st € 3800
  • 2 Shelters (staan op de vrachtwagens) € 0
  • 2 Aanhangwagens á € 500 p/st € 1000
  • Tandheelkundig instrumentarium (staat in de shelters) € 0
  • Totaal € 4800
 • Verzekering en onderhoud (jaarlijks)
  • Verzekering rollend materieel € 525
  • Verzekering Keniaans personeel € 600
  • Onderhoudskosten rollend materieel € 1331
  • Totaal € 2456

 

Totaal Projectbudget € 33.156,00Wilde-Ganzen

Dankzij de hulp van Lionsclub de Colonnade, de Johanna Donk-Grote Stichting, Wilde Ganzen en vele donateurs en sponsoren hebben wij het projectbudget gehaald! Bekijk de vorderingen via onze Facebookpagina.